Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi


Zasady przyjęć uczniów

Oferta edukacyjna

Kontakt

ostatnie dni lata-malowanie świata


Wczesne Wspomaganie Rozwoju
DROGI RODZICU!

Jeżeli niepokoi Cię coś w zachowaniu Twojego dziecka,
a nie rozpoczęło ono jeszcze nauki w szkole to pragniemy zainteresować Cię zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia te mają na celu stymulację psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili zauważenia niepokojącego zachowania do momentu podjęcia nauki
w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju zapewnia także pomoc
i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności pracy i postępowania z dzieckiem.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra:
psycholodzy, pedagodzy z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki, logopedzi i rehabilitanci.

Warunkiem jest pozyskanie opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Poniżej druk wniosku rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Wniosek


Druk zaświadczenia lekarskiego o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Wniosek

OFERTA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU:

  • Poradnictwo i wsparcie psychologiczne,

  • Konsultacje oraz diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna,

  • Rehabilitacja ruchowa, fizykoterapia - hydroterapia,

  • Terapia pedagogiczna, wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka,

  • Terapia biofeedback,

  • Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (SI),

  • Zajęcia z zakresu terapii ręki,

  • Stymulacja polisensoryczna , zajęcia w sali doświadczania świata,

  • Zajęcia prowadzone są metodami Ruchu Rozwijającego, Weroniki Sherborne, Metodą Dobrego Startu, Programami Aktywności M.Ch. Knillów,terapii wg. Affolter oraz metodą behawioralną,

  • Konsultacje i wsparcie rodziców w procesie terapii dziecka oraz pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania w warunkach domowych.


ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ BEZPŁATNIE.
Rok szkolny 2016/17


Po prostu Ania …i warzywa.Dzień Mamy
26 maja obyły się zajęcia otwate z udziałem mam.
Podczas wspólnego powitania wykonaliśmy zabawne masażyki na plecach. Kolejnym zadaniem był test na spostrzegawczość.
W nagrodę czekał deser, który należało samemu przyrządzić i udekorować według własnego pomysłu
Nie zabrakło prezentów, które wykonały dzieci,rozmów i wymiany doświadczeń.
Zapraszamy do foto-albumu klikając na zdjęcie.

kliknij!

Urodziny Marty
Podczas zajęć świętowaliśmy trzecie urodziny Marty.
Były one okazją do rozwijania umiejętności społecznych oraz wdrażania dzieci do kulturalnego zachowania oraz tworzenia sytuacji komunikacyjnych.
Nie zabrakło tortu, poczęstunku i dobrej zabawy.
Zapraszamy do foto-albumu klikając na zdjęcie.

kliknij!

Zajęcia integracyjne
Spotkaliśmy się na wspólnych zajęciach integracyjnych.
Rozwijaliśmy umiejętności społeczne i komunikacyjne podczas zabawz folią.
Doskonaliliśmy motorykę małą,malując pianką do golenia i farbami dłońmi, wałkami, pędzlami.
Poszarzaliśmy świadomość swojego ciała, wykorzystując elementy integracji sensorycznej.
Zapraszamy do foto-albumu klikając na zdjęcie.

kliknij!

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.
Tu czeka na nie wiele niespodzianek, z którymi muszą się zmierzyć – zastanowić się, poszukać, rozwiązać. Gdzie, jak, jak daleko, jak wysoko, ile, co to ..? - te pytania towarzyszą indywidualnej pracy.
Powtarzają czynności, wyrazy, poznają nowe przedmioty i ich nazwy, uczą się jakie mają przeznaczenie, jakie wydają dźwięki.
Ulubioną częścią jest czas zajęć wspólnych na powitanie i pożegnanie. Dzieci, pomimo różnicy wieku, tak bardzo się polubiły, że niekiedy trudno nad nimi zapanować. Wnoszą wiele ciepła i radości w pracę terapeutów i pozwalają nam niekiedy od czasu do czasu na nowo poczuć się dzieckiem.
Zapraszamy do foto-albumu klikając na zdjęcie.

kliknij!


Wspólne zabawy i indywidualna nauka - luty 2017
Zapraszamy do foto-albumu klikając na zdjęcie.

kliknij!

Kolorowy świat choć taki ładny, to wcale w nim nie jest łatwo. Raz wołamy głoski, robimy miny do lustra, dmuchamy, chuchamy. Innym razem maszerujemy, tupiemy, podskakujemy, klaszczemy, stukamy. Musimy też nazywać zabawki, zwierzęta i inne przedmioty oraz czynności, przeliczać, pisać, czytać, rozwiązać. Potem jeszcze trzeba coś upiąć, namalować, wyciąć, przełożyć, posegregować, usłyszeć, zobaczyć. Niekiedy mocno napinamy mięśnie, wykonujemy skłony, wyprosty, przyjmujemy prawidłową pozycję, odciążamy stawy. Ale jest tez chwila relaksacji, kiedy wszyscy po indywidualnych zajęciach spotykamy się w grupie. Śpiewamy, rysujemy zabawne masażyki, chowamy pod chustą, doświadczamy barwnego światła.
Zapraszamy do foto-albumu klikając na zdjęcie.

kliknij!


Zajęcia się zaczęły i ogromnie cieszy nas fakt, że do naszych przedszkolaków dołączyła liczna gromadka dzieci z Redy, Rumi, Wejherowa, Gniewina i Pucka. Wiek naszych milusińskich 9 miesięcy – 8 lat. Witamy Kacpra, Maksymiliana, Wiktorię, Kamila, Agatkę Michała, Anię.
W czasie zajęć mamy mają możliwość spędzania czasu na rozmowach w saloniku czytelniczo – kawowym, zorganizowanym przez P. Asię.
Zapraszamy do foto-albumu klikając na zdjęcie.

kliknij!

Rok szkolny 2015/16

Zapraszamy do fotoalbumu: kliknij i otwórz galerię z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

kliknij!

Zajęcia ruchowe z wszystkimi terapeutami wymagają siły fizycznej, ale sprawiają wszystkim wiele radości.
Ćwiczą: P.Ania, P.Asia i P. Radek z dziećmi Celinką, Radkiem i Nikodemem. Sesję fotograficzną zarejestrowała P.Marlena.
Kliknij na zdjęcie.

kliknij!